Hakkımızda


Neden Biz ?

Özel Panda Dil Akademisi olarak öncelikli hedefimiz;  ana dil öğrenme modelini baz alarak yabancı dil eğitimini, aktif öğrenmenin olduğu yaratıcı bir ortamda gerçekleştirmektir. Bu hedefimiz doğrultusunda;

 

  • Öğrencileri, İngilizce öğrenmeye teşvik eden sınıf içi ve sınıf dışı ortamda English Friendly Atmosphere (İngilizce öğrenmeye uygun ortam) yaratarak,
  • Öğrencilerin İngilizce’yi içselleştirmelerini sağlayacak Topic-based (Tema Bazlı) ve Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım) metodlarını kullanarak,
  • Öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre değerlendiren Çoklu Zeka Teoremini uygulayarak,
  • Derslerimizi, öğrencilerin dört dil becerisini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirecek çeşitli interaktif oyunlar ve online programlar ile destekleyerek

 

öğrencilerimizin İngilizce’yi sevmelerini, günlük yaşamlarında kullanmalarını ve İngilizce’yi doğal sürecinde eğlenerek öğrenmelerini amaçlamaktayız.